Dhr Klaas Valkering

Dhr Klaas Valkering

Foto van Dhr Klaas Valkering

Contact informatie

Logo van B&W
Orgaan: B&W Periode: van: 26 maart 2019 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:


•Volkhuisvesting/Wonen
- Toewijzingsbeleid
- Regionale woonvisie
- Huisvestingsverordening
- Presentatieafspraken contact wbv
- Nieuwe woonvormen (CPO, Tiny Houses, wooncooperatie)
- Doorstroming
•Ruimtelijke ordening (RO)
- Planologie en structuurvisies
- Bestemmingsplannen
- Bouwvergunningen
- Nieuwbouw
- Juridisch
• RO en wonen
- (boven) regionale afstemming
- Bouwbegroting
- Splitsingsbeleid
- oneigenlijk gebruik en gebruiks-verbreding
•Vastgoed en accomodatiebeleid
•Grondbeleid (ontwikkeling)
•Coördinatie omgevingswet
•Agrarische zaken (inclusief natuur en bos)
•Armoede/schulden
•BUCH bestuur
•Toezicht en Handhaving

Focuspunten:

 • De 7 D’s (centrum Bergen)
 • Voetbalfusie de Egmonden
 • Ontwikkeling Watertorenterrein/sporthal EaZ
 • De Beeck inclusief huisvesting raad
 • Lamoraal/Slotkwartier
 • Delversduin
 • Bergen aan Zee
 • BSV terrein
 • Projecten volkhuisvesting/RO

Dorpswethouder:

 • Bergen
 • Bergen aan Zee
 • Schoorl
 • Groet
 • Camperduin 

2de locoburgemeester