Dhr Jan Houtenbos

Dhr Jan Houtenbos

Nevenfuncties

 • directeur Novamente BV (bezoldigd)
 • vrijwilliger verzorgingstehuis Oudeburgh
 • vrijwillger buurtcomite Mosselaar
 • schapenverloskundige
 • Lid van het bestuurlijk overleg VNG en NBA (Nederlandse beroepsvereniging accountants), onbezoldigd, komt circa 4  keer per jaar bijeen.
 • Lid financiële klankbordgroep HVC duurzame energie ambities (onbezoldigd)

 Vertegenwoordigingen:

 • Lid bestuur BUCH
 • Lid algemeen bestuur VVI
 • Lid algemeen bestuur Cocensus
 • Vertegenwoordiger BNG
 • Vertegenwoordiger Allliander