Dhr Frits Westerkamp

Dhr Frits Westerkamp

Foto van Dhr Frits Westerkamp

Contact informatie

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Portefeuille:

 • Democratische Vernieuwing
 • Demografische ontwikkeling (krimp/groei)
 • Ruimtelijke Ordening (RO)
  - planologie en structuurvisies
  - nieuwbouw
  - juridisch
  - bestemmingsplannen
  - bouwvergunningen
 • Agrarische Zaken (inclusief Natuur)
 • Cultuurhistorie inclusief Monumenten
 • Recreatie en Toerisme
 • Strand
 • Wijkgericht Werken
 • Volkshuisvesting/wonen

Projecten:

 • Bergen aan Zee
 • Schoorl Centrum
 • Mooi Bergen
 • Camperduin
 • Woningbouw Delversduin
 • Groene Hart Schoorl (Buitenduin)
 • BSV terrein
 • T&O
 • Verkoop/herontwikkeling D'Oosterkimschool
 • Oude Hof
 • Joost Ivanghlaan
 • Land van de Molen, Egmond-Binnen
 • Woningbouw/verkoop Heereweg 56, Schoorl (Rabobank)
 • Elkshove 3e fase

Dorpswethouderschap:

 • Schoorl
 • Groet
 • Camperduin
 • Bergen
 • Bergen aan Zee

Locoburgemeester (wettelijke taken burgemeester):

 • 3e locoburgemeester