Dhr Antoine Tromp

Dhr Antoine Tromp

Foto van Dhr Antoine Tromp

Contact informatie

E-mailadres:
a.tromp@bergen-nh.nl
Logo van B&W
Bestuur & Organisatie: B&W Periode: van: 27 maart 2019 tot: Functie: Wethouder

Portefeuilles:

 • Coördinatie en portefeuille Sociaal domein
 • Kwaliteit sociale teams
 • Onderwijs en onderwijshuisvesting
 • Welzijn en subsidies
 • Kunst en Cultuur
 • Sport
 • Toezicht en Handhaving sociaal domein
 • Planologie en structuurvisies
 • Bestemmingsplannen
 • Volkshuisvesting/wonen
 • Bouwvergunningen

1e locoburgemeester