Begroting en Rekening

Ieder jaar stelt de gemeenteraad de begroting vast, waarin staat waar het geld van de gemeente naar toe gaat. Aan het einde van een jaar wordt de jaarrekening opgemaakt.

2017

2016

2015

2014

De bestanden staan in een zogenaamd PDF formaat en zijn te lezen met Acrobat Reader.  Bent u niet in het bezit van deze software dan kunt u deze gratis downloaden door hier te klikken.