Commissie voor de bezwaarschriften

Wanneer u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen schriftelijk bezwaar maken. Uw bezwaar wordt in behandeling genomen door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften.

De commissie bestaat uit twee kamers: de Algemene Kamer en de Kamer van Sociale Zaken. Uw bezwaarschrift wordt door één van deze kamers behandeld. U ontvangt een uitnodiging van de commissie om uw standpunt mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting.

Naar aanleiding van de hoorzitting brengt de commissie een advies uit aan het college, de gemeenteraad of de burgemeester. Vervolgens buigt het college, de gemeenteraad of de burgemeester zich hierover en neemt een besluit op uw bezwaarschrift. Het kan natuurlijk zo zijn dat men bij het oude besluit blijft.

Wanneer u het niet eens bent met de beslissing die op uw bezwaarschrift is genomen, kunt u vervolgens een beroepschrift indienen bij de rechtbank.

Bezwaarschriften tegen WOZ beschikkingen en belastingzaken worden niet door deze commissie behandeld. Hiervoor kunt u terecht bij de betreffende vakafdeling.

Kamer 1 vergadert eens per twee weken, afwisselend op de maandagmiddag en dinsdagavond. Deze vergaderingen zijn openbaar.  

Kamer 2 vergadert eens per twee of drie drie weken op de donderdagavond. In verband met de privacy zijn deze vergaderingen niet openbaar.

De leden van de kamer 1,
Algemeen

 

De leden van kamer 2,
Sociale Zaken
 

Voorzitter:
De heer mr. J.J.M. Vriend

Voorzitter:
De heer. mr. drs. H.J.M. van Gellekom

Leden:
Mevrouw mr. E.C. van Meerkerk
Mevrouw W. de Vries
Mevrouw mr. S.A. Visser
De heer ing.D.Treffers

Leden:
De heer. mr. P. Brouwer
Mevrouw I. Weenink
Mevrouw mr. M. van der Fluit

Secretaris van de commissie: 
Mevrouw mr. G.M. Pellenkoft

 

Secretaris van de commissie:
Mevrouw mr. I.J.Vonk

Klik hier  voor meer informatie over de procedure(s) voor het indienen van bezwaar en beroep.