Klachten en bezwaren

Onze gemeentelijke organisatie staat in dienst van bewoners, bedrijven en organisaties. Zoals in iedere organisatie gaat er ook bij ons wel een iets mis in de contacten met klanten. Als dat gebeurt dan willen we graag samen tot een oplossing komen en kunnen we voorkomen dat dezelfde klachten zich nog eens voordoen. 

Bent u het niet eens met een besluit dat de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld een besluit van het college op een aanvraag die u heeft ingediend, zoals een aanvraag om een voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Of om een besluit dat het college heeft genomen op een aanvraag van bijvoorbeeld uw buurman. Te denken valt hierbij aan een verleende bouwvergunning. Als u het niet eens bent met een besluit dan kunt u bezwaar indienen.

We zetten hieronder alle mogelijkheden op een rijtje:

Melding openbare ruimte

Klacht of compliment

Bezwaren