Gemeenteraad

De gemeenteraad van Bergen heeft 21 leden die elke vier jaar rechtstreeks door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Bergen worden gekozen.

Uiteraard krijgt ons college een programma voor de komende jaren. Voor het college, raads- en commissieleden geldt een gedragscode. Meer weten hierover? Klik dan op gedragscode. (pdf - 119kb)

De gemeenteraad heeft een aantal commissies ingesteld om hem te adviseren. Dat zijn de Algemene Raadscommissie, de Commissie Bestemmingsplannen de Commissie gemeentehuis.
Klik hier als u wilt weten wanneer deze vergaderingen plaatsvinden.